top of page

קורסים מקצועים

.מיזם החווה מעשיר ומקנה ידע בתחומים שונים, מחדד את ההבנה של תהליך , קשר , סיבה ותוצאה
.טיפוח הידע המקצועי של חברי החווה באמצעות קורסים מקצועיים ואקדמאיים המותאמים ליכולתיהם
.הלימודים בחסות ומימון משרד הרווחה האגף לטיפול באדם עם מש"ה
קורס מדריכי תיירות

קיבלנו הכרה ממשרד התיירות הכוללת 50 שעות ייעוץ, וקורס הכשרה מדריכי תיירים לחברי החווה.

20 מחברי החווה סיימו את הקורס וקיבלו תעודת מדריך תיירים. התעודה מעצימה ומאפשרת לחברי תלמים לקיים סיורים ולעבוד מול הקהל הרחב המגיע לחווה.

קורס רדיו

כ-24 חברי תלמים השתתפו בקורס רדיו סמסטר א' וב' בחוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל. במסגרת הקורס אחת לחודש שודרה תוכנית רדיו "בקול אחר" שהחברים הם השדרנים. 

קורס סינגור עצמי

כ-10 מחברי תלמים השתתפו בקורס סינגור עצמי. הקורס מטעם משרד הרווחה וקרן שלם. בקורס למדו החברים כיצד להציג דרישות ובקשות לשיפור איכות החיים שלהם, למדו לקיים דיון עם הקשבה ועם טכניקות להעלות נושאים הדורשים שינוי. ההשתתפות תרמה להעצמת החברים ובעצם נתנה כלים להמשך. 

קורס יסודות החקלאות האורגנית

כ-24 חברי תלמים וארבעה אנשי צוות השתתפו בקורס יסודות החקלאות האורגנית. הקורס הועבר באמצעות ארגון החקלאות האורגני בישראל.

את הידע שרכשו החברים והצוות העבירו הלאה לשאר החברים בתלמים ואנו מייסמים את היסודות שלמדנו, חפויי אדמה, שמירה על האדמה ללא ריסוס, הכנת קומפוסט וגידול אורגני. את התוצרת אנו אוכלים ומשווקים לכולבו בקיבוץ ובקיבוצים נוספים באזור.

קורס צילום

כ-12 חברי תלמים השתתפו בקורס צילום סמסטר א' וב' במכללת עמק יזרעאל. בסיום הקורס החברים הציגו את הצילומים בתערוכה. בימים אלו הסתיים קורס סמסטר ב' שבו התמקדו בצילום ליילי. בקרוב יועלו 3 תערוכות במוקדים שונים.

קורס עוזרי מדריך רכיבה טיפולית

במהלך חודש ספטמבר 2017 יפתח קורס עוזרי מדריך רכיבה טיפולית. משך הקורס ארבעה חודשים שבו ישתתפו כ-10 מחברי תלמים. בסיום הקורס תוענק תעודה גמר אשר תקנה למשתתפים אפשרות לעבודה בשוק החופשי בחוות באיזור הצפון.

bottom of page