top of page
OFFLINE (0-07-14-02)_6_edited
OFFLINE (0-00-41-02)
תמונה
OFFLINE (0-02-09-12)_edited
OFFLINE (0-03-14-10)_edited
20161208_121738
תמונה (1)

תפיסת עולם ערכית המתייחסת לאפשרות מתן בחירה , העדפה ושיוויון

"תלמים תעסוקה" הינה חווה חקלאית שיקומית שהוקמה בקיבוץ מגידו על מנת לתת מענה תעסוקתי לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לאנשים על רצף האוטיזם ושיקום. 

בחווה ישנם מגוון ענפי חקלאות ובנייה אקולוגית המאפשרים לחברים בחירה בין עיסוקים.

אנו שמים דגש על העשרת הידע המקצועי ושימוש במגוון תמיכות , רגשית, חברתית ותפקודית כאמצעי להעצמה אישית של החברים בחווה.

חדשות
מסיק זתים

שביל ישראל מקטע מספר 3 ,יוצאים לדרך חברים מטבריה, עפולה, מגדל העמק, דליה ואנשים מן הקהילה. 

אורך המסלול 10 ק"מ נתחיל מצומת המוביל עד קיבוץ יגור. הולכים עם "אשכולות בעמק ובהר" בואו והצטרפו אלינו לפרטים חנה גינת 052-3638114.

ביקורים בחוות תלמים

מרכז המבקרים בחוות תלמים מפגיש בין חברי החווה לקהילה.

חברי החווה מעבירים את הסיורים, ניתן לבצע פעילויות משותפות בנושאי קיימות ושמירה על הסביבה.

bottom of page